V roce 2012 jsme  první týdenní plavbu po Jadranu uskutečnili s posádkou z východních Čech a to konkrétně z Nové Paky a z Šárovcové Lhoty. Celkem i s kapitánem bylo na plachetnici 5 osob.

Seznam posádky: Lubomír ? kapitán

Vlastislav S. ? plavčík u kotvy a muringu

Maruška S. ? plavčík

Václav K. ? plavčík kormidelník

Hana H.  -  plavčík

 

Členové posádky kontaktovali kapitána v měsíci únoru na těchto našich stránkách a vznesli požadavek k objednání plavby a všech s tím spojených náležitostí.

Plachetnici Bavaria 30 cruiser (4+2) zajistil dle požadavku posádky kapitán u společnosti Astra Yachting Ltd. z maríny v Sukošanu.

Termín vyplutí byl stanoven na  9.června 2012.

Jako vždy proběhla i seznamovací schůzka kapitána s posádkou, kde byly doladěny i všechny potřebné otázky ohledně plavby. Především trasy, ale i úkolů členů posádky za plavby. Bylo dohodnuto, že i dopravu do místa převzetí plachetnice, tedy do Sukošanu zajistí kapitán vlastními silami a autem Ford Tranzit Torneo.

Do Sukošanu jsme dojeli  brzo nad ránem. Cesta proběhla bez komplikací a tak jsme dosti dlouho čekali na převzetí lodě. Tu jsme dostali po poledni a po důkladné prohlídce inventáře a celé lodi jsme provedli nalodění všech věcí. Tedy nejen osobních, ale hlavně i proviantu na celý týden pro posádku.

Plachetnice Bavaria 30 cruiser jménem  IVA.

Průběh  plavby:

9.6.2012    napluto 18 Nm     Sukošan domovská marína ? zátoka Soline ostrov Pašman

Byl to první den plavby a tak se posádka seznamovala s plachetnicí a jejím řízení. Vše probíhalo dle pokynů kapitána a nebyly zaznamenány žádné vážné problémy.

Ty nastaly až v zátoce Soline. Při připlutí do zátoky už z prvního pohledu bylo jasné, že vzhledem k velkému počtu již zakotvených plachetnic se v bezpečném závětří neumístíme. Kotva byla spuštěna při ústí do zátoky v hloubce 8 metrů. Již před setměním se k nám přiblížila motorová malá loď s mladou posádkou Chorvatů. Chtěli jakési parkovné za kotvení, ale kapitán rozhodl, že se nic platit nebude a to proto, že jsme byli daleko od běžného kotviště. No odpluli bez pořízení.Co bylo však znepokojující, byl zesilující vítr, který foukal od moře do zátoky. V noci asi kolem půl druhé hodiny zesílil a kotva neudržela nápor. Vzhledem ke komplikované situaci a zatím velmi malé zkušenosti celé posádky s prací s kotvou se kapitán rozhodl vyplout ze zátoky na otevřené moře a noční jízdou pokračovat v plavbě. Posádce nařídil, aby šla spát a v klidu na motor ovládal plachetnici v bezpečné plavbě.

10.6.2012   Napluto 43 Nm            Soline ? Skradin řeka Krka

Se zastávkami na snídani a oběd jsme ve velké pohodě propluli Středním kanálem a Murterským mořem až k Šibeníku a dále ke Skradinu. Během plavby si posádka osvojovala řízení plachetnice a vyzkoušela si vztyčení plachet. Bylo i koupání. K přístavu ve Skradinu jsme dopluli v brzkém popoledni a tak si posádka byla prohlédnout městečko s návštěvou restaurací. Tady bylo kotvení pomocí přední kotvy a dvou lan zádí ke břehu mimo marínu a tedy bez poplatků. To bylo OK. A noc byla klidná.

11.6.2012   Napluto 46 Nm         Skradin ? zátoka Vinišče

Tento den plavby bylo nádherné počasí co se týče opalování, ale nic moc vítr pro plachetnici. I tak jsme několikrát zkoušeli plout na plachty, ale bylo to pomalé a prodlužovalo to jen celkovou plavbu. No pro další získání zkušeností posádky taky dobré. Přesto jsme většinou pluli na motor. Zastávka na prohlídku Šibeniku s kotvením u městského mola. Total 100 HRK. Pivo v plechovce pro slevu nezabralo. Bylo koupání a větší zastávka na oběd. Koupání ve volném moři a hloubce více jak 90 metrů bylo vzrušující. K večeru jsme dopluli do zátoky Vinišče. Zde jsme zakotvili mezi dalšími plachetnicemi kotvou ve hloubce 6 metrů. Noc byla bez větru a v pohodě.

12.6.2012   Napluto 39 Nm           Vinišče ? zátoka Luka ostrov Brač

Tento den jsme vstávali rovněž do pěkného letního dne plného sluníčka. V plánu byla návštěva Trogiru,  kam jsme dopluli před polednem. Zakotvili jsme v ACI maríne za mírný poplatek 196 HRK tedy Kun (26Eur) jsme si mohli i doplnit vodu a dobíjet baterie. Pak jsme všichni i kapitán provedli prohlídku městečka Trogir a jeho památek. Výborný oběd a pokračování cesty. Při proplouvání Bračského kanálu jsme vpluli do větru v protisměru a také byly zvýšené vlny. S plachetnicí to při překonávání vln zpředu houpalo a bylo to pro posádku vzrušující. Jen škoda, že jsme nemohli plout více na plachty a to proto, že jsme měli před sebou ještě mnoho námořních mil a nechtěli jsme vplouvat do zátoky Luka na Brači za tmy.I tak jsme tam dopluli v podvečer a tak jsme stihli, po vzorném zakotvení přídí k molu, parádní večeři v místní restauraci.

13.6.2012     Napluto 41 Nm    Luka ? ACI marina Palmežana ostrov Sv.Klement

Další den začal klasicky pěkným slunným počasím, ale bez větru. No krásné léto, ale nic moc pro plachtění. Zátoka Luka je nádherná v ranním slunci, ale musíme plout dále. Obeplouváme ostrov Brač do jeho jižní části a směřujeme k Bolu ? Zlatý Rat. Pak plujeme k severnímu břehu Hvaru do zátoky U Žukova k zastávce na oběd. No bylo i koupání a opalování v klidné a jen dvěmi plachetnicemi  obsazené zátoce. Pěkné místo, ale musíme plout dále. Posádka měla v plánu prohlídku městečka Hvar. V Pakleni kanálu mezi ostrovem Hvar a Sv.Klementem zesiluje vítr a bylo jasné podle předpovědi, že bude i v noci. Kapitán po dohodě s posádkou rozhoduje, že na noc zaplujeme do ACI maríny Palmežána na ostrověSv.Klement. Z maríny je pravidelné vodní taxi do města Hvar vzdáleného asi 2 Nm. Po zakotvení se posádka snaží toto vodní taxi ulovit, ale marně. Chorvatům se asi nechtělo vydělávat si Kuny a tak si stanovili, že pojedou pouze v šesti platících lidech. Ale naše posádka byla jen 4 osoby. Marné čekání, že ještě někdo příjde po více jak dvou hodinách, posádka vzdala s vrátila se na plachetnici. Večeře a večerní posezení na palubě s vínečkem a rakji bylo ale taky super. Poplatek za marínu byl 393,- HRK (52Eur).

14.6.2012    Napluto 46 Nm       ACI marina Palmežána ? Zlarin

Ranní sluníčko slibovalo opět nádherný den. Vyplouváme po snídani z maríny a naše první  krátké zastavení bylo před městečkem Hvar. Tak pár fotek jen z plachetnice na městečko a pokračujeme v plavbě. To už směrem zpět na sever k domovské maríně. Čeká nás přeplutí  otevřeným mořem a tak se těšíme, že budou i plachty. No byly, a tak si to posádka užívala se vším všudy. Koupání v hloubce se záchraným lanem v zádi atd. Dlouhá plavba se samou vodou kolem dokola. I oběd se vařil na širém moři bez kotvení. Vše posádka dokonale zvládla.V podvečer, ještě před setměním, jsme zakotvili plachetnici u městského mola ve Zlarinu. Total za kotvení na noc 234 HRK. No i s vodou a elektřinou. Následovala návštěva restaurace s krásnou vyhlídkou na západ slunce. Noc byla klidná. Je trochu smutno z toho, že následuje poslední den plavby.

15.6.2012     Napluto 44 Nm     Zlarin ? Sukošan domovská marina

Ráno nás opět budí sluníčko v plné kráse a je cítit, že bude pěkný letní den. Po snídani vyplouváme z maríny a směřujeme Murterským mořem do Vrgatského kanálu, dále Pašmanským kanálem k Sukošanu. Poslední den plavby si posádka užívala řízením plachetnice s plnou parádou. Občas na plachty, především v protivětru, jsme ty kanály pěkně křižovali. Koupání, slunění na palubě a výborná nálada byla tou nejcennější odměnou pro srdce plavčíků i přes to, že se blížil konec celé plavby. V podvečer jsme dopluli do domovské maríny v Sukošanu. Večeře a poslední večerní posezení na palubě lodi s tím, že vínečko a rakije chutnala obzvláště moc.Ráno bylo plné sluníčka, ale nám to už nic moc platné nebylo. Vyklizení plachetnice a převezení všech věcí do auta, nám moc od ruky nešlo. Po podepsání předávacího protokolu bez závad jsme vyjeli autem z maríny a navštívili ještě známé v Sukošanu, v jejich penzionu. Kafíčko a kola s ledem osvěžily posádku na cestu. Je sobota poledne a my odjíždíme směr Čechy. Po dálnicích co nejrychleji a s krátkými zastávkami na jídlo. I tak jsme doma až po půlnoci. Tedy v Nové Pace. Kapitán má ještě další cestu do Varnsdorfu.

 

 

There are no comments, click here be the first one!
Proto, že Alence v zaměstnání stáhli dříve danou výpověď a přeřadili ji na jiné místo, zůstala jí celá dovolená roku 2008 v plné výši. Proto také nastoupila celozávodní dovolenou Velvety v měsíci srpnu. No a jelikož jsme neměli v podstatě připravený žádný plán, tak jsme se rozhodli, že pojedeme opět co nejkratší cestou na Istrii do Barbarigi. Tedy na naše místečko v piniovém háji.
Příprava auta
Příprava
Krátká příprava auta a věcí sebou následovala. No a abychom se tam nenudili, vzali jsme si tentokrát sebou kola a také Luboš koupil nový člun na vodu.
4.8.2008 vyrážíme z Varnsdorfu ve 14 hodin a jedeme směr Znojmo a hraniční přechod Hatě do Rakouska. První naše větší zastávka je před Hatěmi v zábavném parku
Hatě
Protáhla se i s nákupem na dvě hodiny. Obr.1,
Obr.2Obr.3, Obr.4,
Pak pokračujeme v cestě dále přes Rakousko. Jedeme směr Vídeň a po dálnici D2 (E59) až na italské hranice Coccau Valico. To už čas ukazuje půl hodiny po půlnoci.
Jedeme dále a stále po dálnici A23 (E55) na Udine. Pak odbočujeme směr Grado. To už po známých cestách a tak do Gráda přijíždíme kolem půl páté ráno 5.8.2008
Grado
Grado
Sluníčko svítilo a v autě se nedalo spát. Spali jsme na parkovišti u přístavu a nebylo se kam schovat. Tak kolem deváté hodiny vstáváme a první co bylo, koupání v moři. Po té cestě a krátkém spánku ve vyhřátém autě to bylo jako balzám na celé tělo. Pak následovala prohlídka města a využili jsme i kola. Projeli jsme městem a stavěli na nejzajímavějších místech.
Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6, Obr.7, Obr.8, Obr.9,
GradoPo prohlídce města Grádo a pláží kolem jsme zajeli do starého městečka Aquileia, kde jsme před měsícem navštívili baziliku. Věděli jsme tedy o parkování pod stromy a tak jsme se tam ve stínu naobědvali. Luboš po obědě dospával noční jízdu.
OdpočinekPotom jsme už pospíchali známou cestou k Terstu. Do Slovinska jsme přejeli trochu jinou cestou a poznávali slovinské pobřeží.
Slovinsko
Slovinsko
Z našeho stanoviště v Barbarige jsme podnikali výlety do okolí a využívali jsme plně kola.
Barbariga
Barbariga
Tentokráte to bylo do městečka Rovinj. Jeli jsme podél pobřeží dost často přes kempy. Cestou zpět nás hnala k přidání tempa bouřka.
Rovinj
Jedno odpoledne jsme také opět zajeli do Fažany. Tentokrát na kole a tak jsme jeli podél pobřeží a viděli spoustu zajímavých míst.
FažanaFažana
Fažana
Toto místo jsme hledali záměrně a to proto, že jsme tyto zídky viděli na internetu.
Na Google Earth ze satelitu a tak nás to zajímalo. Zeměpisná šířka 44°57’57.82″S a délka 13°46’22.93″V. Nějaké zakonzervované základy, ale jestli byly nějak historicky cenné, nevíme.
Zídky
Zídky
Soumrak Barbariga
Soumrak Barbariga
Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6, Tento večer jsme se s Barbarigou loučili při pěkném západu slunce. 13.8.08 jsme zabalili tábor a vydali se na cestu k východní straně Istrie. Jeli jsme napříč Istrií co možná nejkratší cestou. Obr.1, Vedla nás GPS, ale mapy Chorvatska má mizerné a tak jsme i bloudili. Míjeli jsme městečka Vodjan, Orbaniči, Bičiči, Šajini, Boriniči, Barban a přes Most-Rašan na Labin, Strmac, Stepčici, Voziliči a Plomin.Zátoka
Tam už jsme najeli k moři a kopírovali břeh až do Lovranu. No byla snaha se i vykoupat, ale bezvýsledně. Strmé srázy a nepřístupnost to nedovolila. Jednou jsme i zajeli uličkou označenou jako slepá, ale ani tak jsme se k moři nedostali. I snaha zaparkovat na hlavní silnici byla beznadějná. Buď byl zákaz stání a nebo místa obsazená. Až za Lovranem jsme našli celkem prázdné parkoviště.
Ika parkoviště
Na konci Lovranu a začátku Iky, na onom prázdném parkovišti, jsme strávili celkem dva a půl dne včetně nocování v autě.
Ika
Ika
Našli jsme si místečko u moře a také podnikali každý den výlety na kole.
Opatia
Ika
15.srpna, krátce před 16tou hodinou odjíždíme od moře zpět na sever k domovu. A jako vždy, už snad tradičně, nás provází při loučení s mořem pořádná bouřka. Leje jako z konve a bouří se celou cestu až do našeho dalšího cíle Postojnske jamy ve Slovinsku. Tam jsme přijeli pozdě v noci a přespali na odlehlém místě u nějaké staré opuštěné fabriky.
Postojnská
Až ráno 16.8.2008 přestalo pršet a my jsme šli na prohlídku Postojnske jamy. Teplota vzduchu klesla o 20 stupňů. Brrr?. Zima!!!
Postojnská
Postojnská
Když jsme si vystáli frontu na lístky a to přesto, že jsme byli u pokladen dost brzo ráno, tak jsme nastoupili na vláček, který nás zavezl do nitra jeskyně. Tedy asi tak 2 km jízdy. Prohlídka Postojnské jamy trvala něco přes hodinu a půl, během níž jsme spatřili 5 km a 200m upravených chodeb.
PostojnskáPostojnská
Pěšky jsme prošli asi jeden kilometr těch nejhezčích chodeb mezi Velkou horou (Kalvarií), Krásnými jeskyněmi a Koncertním sálem.
V jeskyni vládne poměrně stálá teplota, v létě i v zimě kolem 10 stupňů Celsia.
Pěší prohlídka končí v Koncertním sále, což je největší sál v Postojnske jame. Jeho výška dosahuje skoro 40 metrů a může pojmout až 10 000 návštěvníků. Ozvěna je velmi silná a trvá skoro 6 sekund. Kdysi se zde pořádaly významné koncerty.
U Koncertního sálu je nová železniční stanice, kde na nás čekal zpáteční vláček, který nás zavezl zpět k východu jeskyně. Jeskyni ročně navštíví 500 až 600 tisíc návštěvníků. V roce 2008 jsme byli mezi nimi.
Postojnská
Po prohlídce Jamy, která byla opravdu nádherná, jsme sice s velkou nechutí, ale nuceni časem, pokračovali v cestě na sever. Naše GPS nemá mapy Slovinska a tak jsme museli použít improvizovaně mapy. Slovinsko jsme samozřejmě samostatně neměli. No, dopadlo to dobře a tak v půl druhé odpoledně přejíždíme hranice do Rakouska v tunelu.
Hranice Slovinsko-Rakousko
Bez velkých přestávek pokračujeme v cestě přes Rakousko. Za Klagenfurtem si kupujeme dálniční známku a pak už po dálnici směřujeme k Vídni a dále na hranice směr Znojmo. Jedeme dlouho do noci a přenocujeme na D1 za Jihlavou. Tedy na prvním parkovišti směr Praha.
Ráno 17.8.2008 jedeme do Prahy na nákup do Malešické tržnice.
No a pak už jen domů do Varnsdorfu. A tak nám dovolená končí. Pěkně jsme si odpočinuli a také viděli spousty zajímavých míst.
Mapa cesty
There are no comments, click here be the first one!
Tentokrát jsme si dovolenou ani moc neplánovali. Rozhodování bylo jednoduché proto, že Alenka měla výpověď v zaměstnání a měla skončit v měsíci červenci. Tak jen dobrat zbytek dovolené. No a kam jinam, než k moři. No a jak jsme si už loni užili krásné místo v Chorvatsku v blízkosti Barbarigi, v piniovém háji, tak jsme v rozhodování neměli žádný problém. Šlo jen o to užít si moře a sluníčko. Vyrážíme z Varnsdorfu 4.7.2007 v 19:59 hod. s tím, že se vracíme pro zapomenutou zubní pastu a molitany na ležení. Tachometr 48 703 .
Cestu jsme si zvolili po dálnicích a to jak v Rakousku, tak v Itálii. Vedla nás GPS Mio a tak cestu nebudu důkladně popisovat
Pak už rychle přes Čechy ze severu na jih a hranice s Rakouskem přejíždíme v Dolním Dvořišti v 01:45 hodin 5.7.2008. Jedeme do 03:30 a spíme na parkovišti u dálnice před Salzburgem. Ráno vyrážíme v 8:30 dále k jihu. Tachometr 49 138.V koloněV koloně 1Stojíme však v koloně před tunelem od 10:03 do 11:41 hod. a průměrná rychlost v tomto čase je 1,38 km/hod.
Palmanova 2Když jsme konečně přejeli hranice do Itálie za Vilachem v Coccau Valico ve 13:35 hod a pokračovali dále po dálnici Autostráda Alpe-Adria, tak jsme se rozhodli, že za Udine sjedeme z dálnice a pojedeme k moři do Grada.
Cesta nás vede přes městečko Palmanuovo. Je celé obehnané vodním příkopem a hradbami. Dost podobné našemu Terezínů, jenže větší a zachovalejší. Náměstí je tak veliké jako minimálně 2 fotbalová hřiště. Tak jsme se krátce zastavili a
Grado 2
Do Grada jsme přijeli v 18:05 hodin. Tachometr 49 525.
Následovalo koupání v moři. Jenže voda byla tak špinavá, že to nebylo nijak zvlášť příjemné.
Přespali jsme na okraji Grada u moře v malém lesíku. Obr.1
AguileiaDopoledne
6.7.2008 jsme si chtěli prohlédnout město a tak hledáme místo na zaparkování ve městě. Byla to ale marná snaha. Místo nikde nebylo a tak jsme Grado opustili. Popojeli jsme však jen kousek a to do městečka Aguileia. Tam jsme si prohlédli Basiliku Di Aguileia. Pěkná i s mozaikami a krypty. Parkovali jsme pod Piniemi a tak jsme se tam i naobědvali (svíčková a knedlík z domova).
Po obědě jedeme dále směr Duino. V plánu bylo koupání už nám na známém místě v přístavišti. No ale v neděli odpoledne najít místo na zaparkování by byl obrovský zázrak. Duino tedy opouštíme a směřujeme známou cestou kolem Miramare k Terstu. Cestou sledujeme, možnost zaparkování a koupání. Beznadějné a tak za Miramare, na začátku promenády Miramáre-Terst, zajíždíme na placené parkoviště a za 1,8 Eur, parkujeme u moře.Terst promenáda Obr.1,Obr.2,
Po dvou hodinách koupání a slunění na skalnatém břehu, skoro namačkání v davu lidí, odjíždíme směr Terst na italsko-slovinské hranice. Ty přejíždíme v 18:55 hodin a na tachometru je údaj 49 603 km.
UmagUmag
19:45 hodin po ujetí 30 km opouštíme Slovinsko a vjíždíme do Chorvatska. Na hraničních přechodech bez problémů a v tomto směru bez kolon. Jiná situace byla na hranicích v protisměru. Kolony a kolony do nedohledna. Italové se vraceli po víkendu domů od moře!!! Cíl naší cesty v tento den byl v Umagu. Přespali jsme mezi paneláky zařazeni mezi ostatní auta na místním parkovišti. V noci byla bouřka.Novigrad
7.7.2008 ráno se přesouváme na parkoviště k moři a jdeme na prohlídku města. Ta byla jen krátká Obr.1, Obr.2,Obr.3, Obr.4, a tak pokračujeme dále v cestě do Novigradu. I tam jsme si prohlédli město a také natankovali plnou nádrž plynu. Byl v přepočtu za 11,40 Kč. Na moři se dělají pěkně velké vlny a začíná se kazit počasí.Obr.1,Obr.2,Obr.3,Obr.4,Obr.5,Obr.6,Obr.7,Obr.8, Obr.9, Obr.10, Obr.11, Obr.12, Obr.13, Obr.14, Obr.15,
Záliv Tavrski
Popojíždíme pár kilometrů přes Tavrskí záliv, kde stavíme na oběd, koupání a opalování.
V 17 hodin odjíždíme a v GPS je zadána cesta do Rovinj. Pomalu ujíždíme bouřce a i barometr ukazuje na déšť.
Limský záliv
Cestou jsme si smočili nohy v Limském zálivu.Obr.1,
RovinjV Rovinji stavíme u potápěčského klubu. Tedy tam, co jsme byli i loni a kde jsme se seznámili s Poláky. Katarína a Andřej nikde a tak jen krátké vykoupání v moři a jedeme dále směr piniový háj u Barbarigi.
Ve 21 hodin, po trošce bloudění po prašných cestách mezi Bále a Barbarigou, dorážíme na naše vysněné místo. Fičí vítr, jsou obrovské vlny a právě vyšel měsíc. Jdeme spát, ale spí jen Luboš a Alenka se trochu bojí. Ten vítr, a ty borovice,?? jsou staré a suché.Tábořiště BarbarigaTábořiště Barbariga
8.7.2008 ráno už tolik nefouká vítr, ale vlny jsou obrovské. Sluníčko však svítí, je teploučko a tak je pohodička. Koupání, slunění a úprava našeho tábora byla hlavní činnost dne.
FažanaVečer jsme provedli krátkou prohlídku okolí při moři na obě strany od tábora.
9.7.2008 se i moře konečně utišilo. Celý den bylo koupání, slunění a celková pohodička. Večer jsme zajeli na krátkou prohlídku do městečka Fažana. Dali jsme si zmrzlinu a koupili si stromeček na trhu s uměleckými výrobky. Cestou zpět jsme se u malého zálivu při západu slunce nevečeřeli. Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6,Kamenjak
10.7.2008 jsme se celé dopoledne slunili a koupali v moři a také bylo hledání vhodných kamenů pro výrobu stromečků. Odpoledne po obědě jedeme prozkoumat znovu nejjižnější část Istrie. Loni se nám to nepodařilo. Doma jsme na internetu přes satelitní vyhledávání našli jiné cesty a tak to jedeme zkusit.Projíždíme městečkem Peroj (už poněkolikáté) a znovu počítáme
kanály na hlavní silnici. No napočítali jsme 95 velkých kulatých kousků a ty malé klasické jsme nepočítali, až cestou zpět a těch bylo 65. Loni jsme projeli městečkem Premantura a pak nás zastavila závora před kempem. Tentokrát jsme před oním městečkem odbočili doprava. Zastavila nás však také závora, ale po zaplacení vstupného do NP jsme mohli jet dále na mys Kamenjak.Kamenjak
Kamenjak
Je to asi jedno z nejkrásnějších míst Istrie. Prolákliny v kamenném břehu, ze kterých skáčou do vody odvážlivci, jeskyně a krásné rozhledy. Celé odpoledne jsme se smažili na sluníčku a koupali v nádherně čisté vodě. Obr.1,Obr.2, Obr.3, Obr.4,Obr.5, Obr.6, Obr.7,Obr.8, Obr.9,
BarBar
Safari
Také jsme „prolezli“ velmi zajímavý Safari Bar. Je to kiosek s občerstvením, umístěný ve vysokém rákosí a mnohými místečky k posezení. Takové malé salónky se stolem, dvěma lavicemi a zajímavou námořní dekorací. Tak tam v tom holém a sluncem vyhřátém místě, člověk najde pěkné posezení ve stínu rákosí. Opravdu pěkné, jednoduché a zajímavé. Obr.1, Obr.2,Obr.3, Obr.4, Obr.5,Obr.6, Obr.7, Obr.9,Obr.10, Obr.11, Obr.12,
Mys
Pak jsme se ještě podívali na místo velkého rozhledu. Je to vybetonované návrší s bunkrem ze II.světové války, na kterém zřejmě stálo dalekonosné dělo. Nádherný výhled do okolí na Medulinský záliv s ostrůvky.
Mys
Večeře v zálivuCestou zpět do našeho tábora v Barbarige jsme seopět navečeřeli při západu slunce v malém zálivu za městečkem Peroj.Obr.1,Obr.2, Obr.3
Rybaření v tábořišti Barbariga
11.7.2008 je pátek a pro nás poslední den pobytu v tábořišti Piniový háj u Barbarigi. Je nádherný den plný sluníčka a až dost velkého tepla. Tak to plně využíváme ke slunění a koupání. Večer se Luboš snaží o ulovení i ty nejmenší rybky. Za dobu našeho pobytu v tábořišti už několikátý pokus. Marně, v moři prostě ryby „nejsou“.
12.7.2008 V sobotu po obědě ve 13:50 hodin opouštíme naše tábořiště a vyrážíme zase na sever. Tachometr ukazuje 49 839 km. Cestou ještě v Barbarige nakupujeme meloun, rajčata a chleba na cestu. Chorvatsko-slovinské hranice překračujeme 16 hodin v Kastel. V 16:30 hod. vjíždíme do Itálie a v 17:30 až 19:50 následuje koupání v moři za Terstem na promenádě.Obr.1, Obr.2,Obr.3, Obr.4Promenáda Terst
Tachometr ukazuje 49 988 km a my už definitivně opouštíme moře a směřujeme po dálnici kolem Udíne na Vilach. Do Rakouska vjíždíme ve 21:50 hod. Jedeme až do Českých Budějovic a již skoro za svítání uleháme ke spaní na parkovišti u Tesca. Cestou po dálnici v Itálii a v Rakousku počítáme tunely. Bylo jich 11 v Itálii a 21 v Rakousku s celkovou délkou 44 791 metrů.
13.7.2008 Neděle, je zataženo a zima. No jak jinak, vždyť už jsme zase v Čechách. Jedeme přes Prahu a cestou v Mirošovicích doplňujeme plnou nádrž LPG a domů do Varnsdorfu přijíždíme v 17:55 hodin. Tachometr ukazuje 50 822 km. Najeli jsme celkem 2 119 kilometrů
There are no comments, click here be the first one!
Tak jako každý rok, tak i letos o celozávodní dovolené Velvety v měsíci srpnu, vyrážíme na druhou dovolenou v tomto roce. Jen letos je trochu změna. Už čtyři roky jsme druhou dovolenou trávili vždy na kolech. Ovšem po zkušenostech z loňského roku, kdy v srpnu byly teploty v poledne okolo +16 stupňů Celsia, jsme se rozhodli, že se zajedeme ještě jednou prohřát k moři. S nápadem přišel Luboš těsně před nástupem na dovolenou a tak nebyly ani žádné velké přípravy. Bylo ale rozhodnuto. Nejkratší cesta přes Rakousko a Itálii do Chorvatska na Istrii. Žádné velké cestování ale nebylo naplánováno. Opravdu nanejvýš objedeme podél pobřeží Istrii. Hlavní motto bylo užít si sluníčka a teplíčka.
8.8.2007 vyjíždíme z Varnsdorfu v 17:15 hodin a na tachometru je 127 780 km (počáteční stav). Klasicky na Mladou Boleslav, Prahu, České Budějovice a Dolní Dvořiště. Do Rakouska vjíždíme ve 22:46 hodin a pokračujeme dále po silnici č.B310,B123,B309,B140. Ve 02:15 zastavuji na malém parkovišti vedle cesty a jdeme spát. Bylo to někde poblíž města Molln.Tento den jsme najeli 425 km.
Sölkpass
9.8.2007pokračujeme v 10 hodin dále v naší cestě. Jedeme stále po B140, potom B138, B320 a u města Diemler sjíždíme z hlavní a jedeme na Öblarn, Stein an der Enns, Gatschberg a přes Sölkpass (1790 m.n.m.- silnice se v zimě neudržuje).Obr.1Obr.2Obr.3Obr.4Obr.5Obr.6.Vyjeli jsme to na první př.stupeň. Cesta dolu byla také zajímavá. Silnice úzká, dvě auta se nevyhnou a do toho ještě cestu používaly volně se procházející krávy se zvony.
Za městečkem Rottenmann najíždíme na B96, potom na B97 a v městečku Stad an der Mur opět sjíždíme z hlavní a jedeme na Paal.Ve městě Kleinglödnitz najíždíme na B93 a ve městě Feldkirchen in Kärnten najíždíme na B94 a jedeme až do Villachu. Dále jedeme po B83 až na hranice s Itálií. No a tam je to už SS13, která nás vede do Tervisa.Lago di Predil ItálieTam nás napadlo, že bychom to mohli střihnout přes Slovinsko. No to proto, že neradi jezdíme po stejných cestách a naopak rádi poznáváme nové. Tak tedy najíždíme na SS54 a u Lago di Predil, kde krátce stavíme na svačinu, odbočujeme směr hranice Slovinska.Obr.1Obr.2Obr.3Obr.4Obr.5.Obr.6Obr.7Obr.8Obr.9Obr.10Obr.11Obr.12Obr.13. Cesta je klikatá, ale nádherná. Úžasné hory a krajina nás nutí stále zastavovat. Cesta se nám tím pádem trochu prodloužila, ale stálo to za to. Ve Slovinsku jedeme dále po silnici č.203, 102, 103 až do Görz, kde překračujeme hranice opět do Itálie. Najíždíme na SS55 a po té jedeme až do San Giovanni al Timavo a potom po SS14 až do Duina. No a jsme u moře. GPS nás navádí na přístav, ve kterém zůstáváme na noc. Je tam velké parkoviště se spoustou stánků a restaurací, pláží a disko-barem.Také bylo parkoviště dlouho do noci plné aut. Jedno místečko jsme ale měli a tak spíme pěkně do rána do 8 hodin. Stav tachometru 128 555 km. Místo nocování.Itálie - Duino
10.8.2007 se jdeme hned ráno vykoupat na pláž. Ta už v půl deváté byla pěkně zaplněná. No je vidět, že Italové mají dovolenou.Obr.1Obr.2. Po koupání jedeme dále. Sice jen kousek do městečka Miramare. No spíše letoviska. Je tam zámek na břehu moře na způsob našeho v Hluboké nad Vltavou s nádherným parkem ve stylu botanické zahrady. Tam jsme strávili dopoledne až do 14 hodin.Obr.1,Obr.2,Obr.3Obr.4Obr.5Obr.6Obr.7Obr.8Obr.9,Obr.10,Obr.11.
Miramare zámek
Je vedro a tak bychom se chtěli vykoupat. Popojíždíme jen asi půl km a stavíme u promenády, která vede od zámku Miramare až do Terstu. Opravdu nádherné místo. Přístup do moře po schůdkách nebo kamenech. Na 100m od sebe jednotlivé sprchy a pitná voda. Nechybí ani lavičky a vše je od silnice odděleno živým plotem. Tranzita máme hned za plotem a tak příprava oběda je na místě.Koupání,opalování a užívání si sluníčka jako vyšité. Obr.1Obr.2Obr.3Obr.4. Tak na tomto místě jsme vydrželi do večera. Pak se zatáhla obloha a v dálce nad mořem se chystala bouřka. Rozhodli jsme se, že přespíme někde nad Terstem. Začalo pršet a tak odjíždíme hledat místo na spaní. V Terstu odbočujeme podle GPS nejkratší na Villa Opicina. Prudké stoupání a vede nás takovými uličkami, že se tam tranzit sotva vejde.Mokré kostky, stoupání a jedeme na jedničku. Tranzit to nezvládá a stojíme, nelze se rozjet. Chci couvat ale za mnou se najednou objeví Ital v naleštěném bouráku. Nervózně troubí a nechápe, že by měl taky couvat. Za ním se už rozčiluje další Ital. Potřebujeme couvnout asi tak 5 m abychom mohli odbočit do postraní uličky. Couvám bez ohledu na reakce Italů a tím je nutím (skoro tlačím) k couvání. No povedlo se, snad už budu moci odbočit. Jenže v uličce do které chci zajet jsou po obou stranách odstavena auta a jestli se tam vejdu, tak to bude na milimetry. Hlasité troubení nervózních Italů za mnou vyláká zvědavce na ulici. Z malého baru několik Italů s nadšením a úškledky sledují můj manévr. Nakec se jeden slitoval a přeparkoval první auto v postraní uličce, abych mohl odbočit. Jde opravdu o milimetry. Zpocený a totálně vynervovaný provádím odbočovací manévr. Povedlo se a všichni si oddechli. No já nejvíce. Hledáme jinou cestu a nakonec jsme k cíli dorazili. Zajíždíme na parkoviště a jdeme spát. Místo nocování.
Terst
11.8.2007Vstáváme do mokrého rána. Celou noc drobně pršelo, ale je teplo. Odjíždíme z parkoviště a chceme najít někde plyn (GPL) do auta. Vracíme se proto po SP35 a dále SP1 k Duinu. Bohužel jsme na plyn nenarazili a tak jedeme znovu podél pobřeží do Terstu. Stavíme na promenádě. Je pod mrakem a přesto se jdeme koupat. Je teplo a sluníčko už prostrkuje paprsky mezi mraky. Setrváváme na promenádě. Odpoledne sluníčko už zase svítí. Sem tam mráček ale je pohodička.V 16:30 odjíždíme do Terstu. Krátká prohlídka náměstí a jednoho chrámu.Obr.1Obr.2Obr.3Obr.4Obr.5. Počasí se zase zhoršilo a tak odjíždíme směr Chorvatsko. Po silnici SS15 vjíždíme do Slovinska a tam pokračujeme po A1 a silnicí 11 k Chorvatským hranicím. Ty přejíždíme už za tmy na jedeme hned na Chorvatskou A9. Vede nás GPS a tak jí dost věříme. (I když po včerejších zkušenostech bychom neměli).Tentokrát nás ale vede dobře.(Stačilo v nastavení GPC změnit Nejkratší za Ekonomickou cestu). K našemu překvapení asi po 20 km se před námi objevily mýtné brány. Platíme mýtné a s pocitem, že pojedeme po dálnici vyrážíme dále. No dálnice našeho typu ale pořád nikde. Zastavujeme u benzinové pumpy k načerpání LPG. Mají a je docela levný,(3,35Kun). A tak tankujeme plnou(93,14L). Je skoro půlnoc a proto se rozhodujeme, že přespíme na parkovišti u benzínky. Tak tedy dobrou noc.Místo nocování.
Poreč
12.8.2007Po klidné noci opouštíme parkoviště benzínové pumpy a jedeme dále po placené A9. Po asi 16 km na výjezdu Baderna sjíždíme směr Poreč. Auto stavíme na centrálním parkovišti (pod plachtou) a vyrážíme na prohlídku města.Obr.1,Obr.2,Obr.3,Obr.4,Obr.5,Obr.6,Obr.7,Obr.8. Prohlídku jsme ukončili po poledni a jeli kousek podél pobřeží, abychom strávili odpoledne u moře.Sluníčko pálilo jako oheň a voda krásně teplá a čistá. No prostě úplná pohodička. Obr.1,Obr.2Obr.3.
Limský kanál
K večeru balíme a vyrážíme dále na jih. Do GPS je zadán cíl – Rovinj – nejkratší cesta. Samozřejmě s tím, že se podíváme na Limský kanál. No tedy jen od cesty z hora. Tam jsme se prodírali houštinami, abychom vůbec něco viděli. Jsou tam ale vyšlapané cestičky a tak to celkem šlo.
Do městečka Rovinj jsme přijeli už za tmy. Tak hledáme místo na zaparkování a přespání. Našli jsme parkoviště, ale tam to bylo do 22 hodin placené. Hledáme o kousek dále a přijíždíme na prostranství, kde jsou zaparkována obytná auta. Většinou samí cizinci. Při vjezdu na prostranství byla sice cedule se značkou přeškrtnutého stanu – ZÁKAZ KEMPOVÁNÍ. No s přesvědčením, že platí to co v Itálii, že když nerozbalíme stan, nebo jiné kempové náčiní, tak nekempujeme, ale jen parkujeme, jsme se zařadili mezi ostatní obytná auta.Obr.1. Rozhodli jsme se ještě, že si prohlídneme městečko v nočním osvětlení. Prošli jsme si pěkně promenádu a nábřeží. Všude je živo a plno lidí. Obchody otevřeny i o půlnoci a vinárny a bary praskají ve švech. Zpět k autu jsme dorazili v půl druhé a jdeme spát.Místo nocování-parkování-Pokuta
Rovin
13.8.2007nás probouzí krátce před sedmou hodinoubušení na dveře auta. A ejhle, oni to policajti. Tak otvírám auto a z gestikulace policajta se dozvídám, že jsme porušili zákaz kempování a že musíme zaplatit pokutu. Ohrazení na to, že nekempujeme ale jen parkujeme ho moc nebralo a na pokutě trval. Chtěl 200 chorvatských kun. Nezbylo nic jiného, než zaplatit. No ostatní obytná auta na tom byla stejně.Tak nám bylo jasné, že „chudí“ Chorvati musejí přeci na cestovním ruchu vydělávat víc než Italové.(viz Dovolená 2007 Itálie-Puglia I.část). Tak to bylo tedy probuzení. To, že jsme nebyli sami, kdo platil pokutu, nás trochu uklidňovalo a tak špatná nálada celkem rychle opadla. Popojeli jsme o kousek (50m) dále pod stromy a šli se vykoupat. Potom následovala prohlídka města Rovinj ve dne.A také návštěva největší dominanty městečka, kostela sv.Eufemie nám dala zapomenout na nepříjemné probuzení. Městečko taky opravdový skvost. Obr.1,Obr.2Obr.3Obr.4Obr.5Obr.6Obr.7Obr.8Obr.9Obr.10Obr.11Obr.12Obr.13.
Rovinj
Vracíme se k autu. Místo, kde jsme zrovna parkovali, bylo místem nějaké potápěčské základny. Malý domek s prostranstvím, kde byla tekoucí voda s nádrží, molo a přístup do vody pro spouštění lodí. Na prostranství bylo několik turistů na lehátkách a užívali si moře. Tak jsme se rozhodli, že nebudeme nic hledat a zůstaneme zde. Příprava oběda a následné koupání nás zaměstnalo na celé odpoledne. K večeru jsme se ale museli začít starat o to, kde přespíme. Bylo nám jasné, že tady už riskovat pokutu nebudeme. Opouštíme kolem 20. hodiny tedy Rovinj a jedeme se podívat k velkému středisku Villas Rubin, kde je Camp Polari. No jeli jsme tam také proto, že tam měly být ve 22 hodin nějaké autoakrobace, kaskadéři . Náhoda nám ale pomohla a docela jistě jsme přijeli na místo, které přes den určitě bylo zaplněné auty s plážovými turisty a večer úplně prázdné. Bez varovných cedulí a poplatku. Několikrát jsme ho obešli, abychom si byli jistí, že nebudeme porušovat zákazy. Nikde nic a tak zajíždíme k lesíku a parkujeme k přenocování. Obr.1Místo nocování. Jdeme se ještě projít po areálu kempu a hledáme místo, kde budou autoatrakce, kaskadéři. Kemp byl obrovský a plný. Kaskadéry jsme také našli, ale 100 kun na osobu jsme za vstup nedali. Jo, pokuta za minulou noc to rozhodla za nás. Jdeme tedy spát.
Rovinj
14.8.2007 začínáme ranním koupáním v kempu Polari. Tam ale zůstat nechceme. Obr.1. Vracíme se na naše místo u potápěčů v Rovinji. Dopoledne jsme ale znovu věnovali prohlídce města a začínáme u Františkánského kláštera. Byl ale nepřístupný. Narazili jsme na pěkně zralé fíky přímo na stromě a tak byla super snídaně. Pěkně jsme si prošli Rovinj kolem dokola po pobřeží a staré uličky. Obr.1,Obr.2Obr.3Obr.4. Koupili si pizzu a melouna a kolem poledne se vrátili k autu-základně potápěčů. Pak už následoval oběd a koupání, slunění a flákání. Seznámili jsme se také na tomto místě s polskými manželi. Obr.1. Asi v našem věku. Přijeli do Chorvatska stejným fordem jako my a také jezdí do Itálie. Andřej půjčil Lubošovi surf a učil ho surfovat. No sranda, Lubošovi to vůbec nešlo. Pořád padal do vody. Alenka si povídala s Kristýnou o cestování po Itálii. K večeru jsme ještě navštívili v místní inzerci propagovaný park Chorvatsko v miniatuře. Je to obdoba Itálie v miniatuře, ale v podstatně menším měřítku. Obr.1Obr.2Obr.3. Přespali jsme zase na parkovišti u kempu Polari
Noc Rovinj
15.8.2007 Hned jak jsme se probudili, jedeme do městečka Rovinj na své místo u potápěčů. Polští přátelé tam už byli. No půjčili nám kola a my jsme si projeli pobřeží. Také jsme zase našli fíky a tak jsme trhali i do zásoby. Po obědě probíhalo rybaření, škola surfaření pro Luboše a Alenka si povídala s Kristýnou. Společně jsme strávili krásný slunný den. Moc fajn lidičky. Na noc jsme jeli opět na své noční místečko ke kempu Polari. Kristýna s Andřejem, že přijedou za námi. Čekali jsme na ně dlouho do noci, ale nepřijeli. Jinak noc byla v pohodě.
Bale
16.8.2007Opět jedeme do městečka Rovinj na naše stanoviště u potápěčů. Provedli jsme ranní koupel a když už jsme chtěli odjet, objevili se Kristýna a Andřej. Večír nás nenašli. No tak jsme se rozloučili a pokračovali v naší cestě po Istrii. Naše zastávka byla v Bale.Obr.1Obr.2Obr.3Obr.4Obr.5Obr.6Obr.7Obr.8Obr.9Obr.10Obr.11.
Malé, ale nádherné městečko. Našli jsme tam také fíky a byly moc dobré. Jen bylo šílené vedro. Jedeme tedy první možnou odbočkou k moři, k obci Barbariga. Tam hledáme, jak se dostat co nejblíže a náhoda a nebo štěstí nás dovedlo na překrásné místo. Piniový háj s pěkným příjezdem až k vodě.Přístup do moře byl sice kamenitý, ale lidí nebylo moc a tak jsme měli docela soukromí. Taky šly plavky dolů.BarbarigaByla to úplná idylka. Auto v lese krásně ve stínu, my u moře na sluníčku a nikde nikdo. Moře krásně teplé a co nám tedy chybělo? Nic, a tak jsme se oddávali pohodičce.Obr.1,Obr.2,Obr.3,Obr.4,Obr.5,Obr.6,Obr.7,Obr.8,Obr.9.
Idylka u moře
17.8.2007jsme celý den lenošili u moře v piniovém hájku. Jedli čerstvé fíky, zásoby z domova a užívali si teplého moře a sluníčka. Řeknu vám to byla tedy „NUDA“. Celou idylku narušila chorvatská mládež, která přijela na večír do tohoto lesíku si udělat soukromou minitechnoparty. Pařili do rána s reproduktory a zesilovači na plno.
Pula Koloseum
18.8.2007opouštíme dopoledne po ranním koupání piniový háj a jedeme do Puly. Prohlídka města byla v tom vedru unavující, ale mají tam tolik cca 2 tisíce let starých památek, že ani nevědí co s tím, protože je používají jako sedátka v parku. Prohlédly jsme si Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, náměstí, radnici (zadní stěna je z Dianina chrámu), Augustův chrám, byzantskou baziliku (už jen dochovaná pohřební kaple) Santa Maria Formosa, Zlatou bránu, hrad s pěkným výhledem na město a divadlem, kostel sv.Františka (dřevěná Madona),Archeologické muzeum zvenčí, Herkulovu a Dvojitou bránu a samozřejmě i Koloseum, (postaveno 69-81 n.l., 132,45×105 m a výška 32,45 metrů, 72 oblouků a pojmulo 23 tisíc diváků).Obr.1Obr.2Obr.3Obr.4Obr.5Obr.6Obr.7Obr.8Obr.9Obr.10,Obr.11Obr.12Obr.13Obr.14Obr.15Obr.16Obr.17Obr.18Obr.19Obr.20. No a tím jsme prohlídku města ukončili. V 15 hodin odjíždíme směrem k nejjižnějšímu cípu Istrie.Vede nás GPS a v městečku Premantura, tedy za městečkem, nás staví závora a vjezd jen se zaplacením do kempu. GPS nemá podrobnější mapy a tak jinou cestu nenašla. Škoda, dál tedy nejedeme. Až doma na Googlu jsme zjistili, že tam jsou ještě jiné přístupové cesty k jižnímu cípu. Tak možná někdy příště. Premantura
Na jižním cípu Istrie
Vracíme se zpět a nad městečkem Premantura stavíme s tím, že bychom se také utábořili na noc. Zajeli jsme tedy k takové zátoce a do okraje lesíka. Z cesty jsme tedy vidět nebyli. Krátké koupání, a následoval pokus Luboše o rybolov. No zase nic nechytil. Po setmění jdeme spát. Ve 23:30 hodin bušení na dveře auta. No jistě, zase policajt a slušně nás vyhání do kempu a nebo hotelu. Asi to tam ti policajti pěkně hlídají. Nejprve si říkáme, že přespíme někde v Pule na parkovišti u marketu, ale pak přeci jenom padlo rozhodnutí, vrátit se do piniového lesíku k Barbarice.Tam jsme dorazili v půl druhé. Chorvatská mládež pokračovala v minitechnopárty a tak jsme si dali špunty do uší a šli spát. No jen v podvědomí jsme trochu ze strachu sledovali jejich rozdělaný oheň. To bylo dosti riskantní v tom teplu, suchu a ještě k tomu v piniovém lese.
Barbariga v piniovém hájku
19.8.2007jsme celý den strávili v piniovém lesíku u moře na našem idylickém místečku. Domluvili jsme se, že k večeru už vyrazíme zpět na sever. V 17:15 vyjíždíme směr Terst. Naše první zastávka byla u benzínové pumpy, kde jsme brali plyn při příjezdu do Chorvatska. Plníme do vrchovata nádrž a pokračujeme. V Terstu stavíme na promenádě u moře, kde jsme také již byli. Koupání, dolnění vody do kanystru a jedeme dále do Duina na parkoviště k přístavu. Jen jsme netušili, že tam v 22 hodin bude plno a další auta přijížděli. Tak jsme dvakrát objeli parkoviště a čekali na uvolnění jednoho místečka pro nás. V noci kolem 2. hodiny Luboš přeparkoval auto na místo ke zdi a vyprázdnil do kanálu již dosti plnou nádrž chemického WC.
Duino - místo nocování
20.8.2007 nás probouzí budík. To bylo nutné proto, že od 9 hodin je parkoviště placené a věděli jsme už z naší předchozí zastávky na tomto místě, že to dost kontrolují. Tak rychle vykoupat (naposledy v moři) a v 9:05 hodin odjíždíme směr Udine. Hned nad Duinem ale GPS cestu nezvládla a vedla nás hroznými zkratkami do kopců, cestou necestou až to bylo podězřelé. Tam v kopcích nás také stihla pěkná bouřka. Průtrž mračna, že nebylo vidět na 10 metrů a do toho i kroupy. Teplota klesla okamžitě na 17 stupňů Celsia. A to byl konec našeho vyhřívání o této dovolené. Pak už cestou byla jen zima a místy deštivo. Ve 12:50 hodin opouštíme Itálii v Coccao Valico. (14,7 stupňů Celsia). Odtud to máme domů ještě 668 km. Krátká zastávka na oběd a ve 13:20 vyrážíme. Rakousko přejíždíme bez zbytečných zastávek, ale mimo dálnice. Na České území vstupujeme ve 20:28 hodin u Dolního Dvořiště. Jeli jsme tedy 7 hodin 335 km. No hrůza, průměrná rychlost vychází pod 50 km/h. Přitom 10 denní dálniční známka v Rakousku stojí jen 7,6 Eura. No příště už jí koupíme.
Domů nám zbývá ještě 330 km. Tak jedeme jen ze zastávkami na doplnění paliva. Až do Dolního Dvořiště jsme jeli na chorvatský plyn.
Do Varnsdorfu jsme dojeli 21.8.2007 v 02 hodin. Konečný stav tachometru 129 876 km. Najeli jsme tedy na této dovolené 2096 km. No a to je letos ze zahraničí vše.
There are no comments, click here be the first one!

Expedice 2011

http://nd05.jxs.cz/924/454/bdc29cc730_82310379_o2.jpg

Týdenní plavbu na Jadranu v roce 2011 jsme tentokráte absolvovali jako výhradně „pánskou jízdu“. Posádku lodě tvořila parta chlapů z Varnsdorfu a Prahy. Celkem i s kapitánem nás bylo 8. Seznam posádky: Lubomír – kapitán Radek Š. – první důstojník …

 

2010 – „Rooster“

http://nd04.jxs.cz/436/209/35d97ce087_71620894_o2.jpg

Za novými zážitky jsme se vydali plachetnicí Bavaria 36 jménem Rooster po Jadranu. Ale abych nepředbíhal sled událostí, je třeba začít tím, že novopečený Kapitán námořní plavby urputně sháněl posádku lodi od listopadu 2009. No, posádka se našla v příbuzenstvu a …

 

Kapitánský kurz

http://nd03.jxs.cz/102/667/bb3f784fb6_56416577_o2.jpg

Celé to začalo vyplněním přihlášky uveřejněné na jachting.info. No a pak už všichni, co ji odeslali poštou, čekali na to, zda budou mít štěstí a budou vylosovaní. Mně to štěstí přálo a v srpnu, zrovna když jsem byl v Chorvatsku …

 

2009 – Rotterdam

http://nd03.jxs.cz/399/036/82d77241c7_62916503_o2.jpg

Holandsko – Rotterdam víkend 6.5. -10.5.2009 Tak jsme se znovu vydali do Holandska na prodloužený víkend s využitím volných májových dnů. Vyjeli jsme ve středu 6.května v odpoledních hodinách z Varnsdorfu a namířili si to na Děčín a Ústí nad Labem, …

 

2007 – Víkendové cestování do Amstrdamu

http://nd01.jxs.cz/838/941/4b9e8e5c61_23613467_o2.jpg

Protože jsme zrovna neměli co na práci a čekal nás prodloužený víkend, tak jsme se rozhodli, že si jen tak odskočíme do Holandska do Amstrdamu. Luboš provedl prohlídku a přípravu auta a vyrážíme. Počateční stav tachometru 114 184 km. 4.5.2007 …

 

2007- Itálie-Puglia

http://nd01.jxs.cz/307/168/f9c2620fee_21599034_o2.jpg

Dovolenou v roce 2007 jsme si opět naplánovali do Itálie. Tentokrát jsme se chtěli podívat na podpatek italské holinky a to na Puglii. Přesněji od Gargána až po Taranto. Většinou podél pobřeží, ale i s vyjížďkami do vnitrozemí. Tak jak …