Charterovky a pronájem lodi

Pronájem lodi.

V dnešní době je již mnoho společností, které nabízejí pronájem jachet.  Také v Chorvatsku jich je několik a jejich nabídky jsou různorodé. Některé jsou již docela dokonalé a u některých je nutno se mít na pozoru. Je to byznys v cestovním ruchu a tak je potřeba pečlivě vybírat. V to je dobré mít již nějaké zkušenosti a umět se v to vyznat.

To je ale na nás. My se postaráme a vy budete spokojeni. Jen je dobré si jachtu rezervovat co nejdříve před sezonou a to hlavně z důvodu výběru levné a spolehlivé jachty.  

Na základě Vašich požadavků společně vybereme loď a provedeme objednání. Jakmile bude loď rezervována je nutno uhradit 50%  z částky za pronájem Druhou část je nutno uhradit nejdéle 6 týdnu před nástupem na loď.

Pro názornost uvádíme:

Obecné podmínky pronájmu lodi.

Podmínky pronájmu v přesném znění jsou součástí smlouvy se zahraniční charterovou společností.

 • Charterová společnost se zavazuje, že pronajatá loď bude k dispozici v danou dobu na daném místě, popř. má právo jako náhradu poskytnout loď odpovídajících parametrů. Pokud tak neučiní, má klient nárok na slevu, popř. možnost odstoupit od smlouvy.
 • Loď je pojištěná, pojištění zahrnuje
  • Pojištění lodi: povinné ručení za loď, pojištění při nehodách, pojištění lodi (dle její hodnoty)
  • Spoluúčast kapitána a posádky
 • Oblast plavby ? chorvatské vody
 • Kapitán a posádka skládá kauci, která odpovídá spoluúčasti. Případné vzniklé škody na inventáři a vybavení lodě se hradí z kauce/depozitu, zodpovídá za ně kapitán a posádka.
 • Kapitán je povinen se při převzetí lodi prokázat, že má zkušenosti a požadovaná oprávnění pro plavbu v oblasti plavby.
 • Povinnosti kapitána:
  • mít potřebné vědomosti, kvalifikaci a schopnosti vést loď pod plachtami a na motor.
  • zacházet s lodí a jejím příslušenstvím podle pravidel námořní praxe
  • sledovat předpovědi počasí, plout pouze za příznivých podmínek, v noci jen za dobré viditelnosti
  • provádět během plavby běžné technické kontroly (olej, voda, stav motoru)
  • vést lodní deník
  • případné závažné závady, havárie a nehody zapsat do lodního deníku, ihned nahlásit charterové           společnosti a příslušným odpovědným orgánům
 Povinnosti člena posádky:
 • dbát pokynů kapitána, dodržovat všechna potřebná bezpečnostní opatření
 • uhradit část nákladů spojených s plavbou (kauce pohonné hmoty, olej, přístavní poplatky apod. ) podle propočtu na člena posádky. Totéž se vztahuje na další dodatečné výdaje, např. poškození lodě, ztráty apod.
 • Převzetí lodě
  Loď je předána s plnou nádrží pohonných hmot, u většiny společností též s plnými nádržemi vody. Nájemce si překontroluje stav lodi a inventář a stvrdí je svým podpisem. Pozdější reklamace není možná.
 • Předání lodě
  Ve stanovenou dobu předá kapitán a posádka loď s plnou nádrží pohonných hmot a plnými nádržemi vody. Případné pozdější předání je pokutováno charterovou společností.

 Kauce, vratná a nevratná.

Vratná kauce se pohybuje mezi 1.000 ? 2.500Eury a skládá se při přebírání lodě  v kanceláři charterovky. V případě poškození lodě její část nebo celá propadá ve prospěch charterovky.

Je možno si pojistit kauci v Česku u pojišťovny. Což jsou ale další náklady na celou plavbu. Na základě dokladu o stržení kauce chartrovkou je propadnutá  část kauce snížena o spoluúčast a proplacena pojišťovnou v Česku.  K proplacení je ale nutný popis poškození lodě s podpisem a razítkem chartrové společnosti.

Lepe se nám však osvědčilo provést zaplacení nevratné pojištění kauce u charterové společnosti v Chorvatsku při převzetí lodě. Většinou se částka pohybuje okolo 100 EUR. Jak je z názvu patrno, je to částka nevratná a tak je ji nutno zahrnout do celkových nákladů za loď . Má to však tu výhodu, že nejenom, že je to přibližně stejná částka jako pojištění kauce v Česku, ale Chorvati se pak tolik nestarají o případná malá škrábnutí na lodi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář