Bavaria 30 jménem IVA

V roce 2012 jsme  první týdenní plavbu po Jadranu uskutečnili s posádkou z východních Čech a to konkrétně z Nové Paky a z Šárovcové Lhoty. Celkem i s kapitánem bylo na plachetnici 5 osob.

Seznam posádky: Lubomír ? kapitán

Vlastislav S. ? plavčík u kotvy a muringu

Maruška S. ? plavčík

Václav K. ? plavčík kormidelník

Hana H.  -  plavčík

 

Členové posádky kontaktovali kapitána v měsíci únoru na těchto našich stránkách a vznesli požadavek k objednání plavby a všech s tím spojených náležitostí.

Plachetnici Bavaria 30 cruiser (4+2) zajistil dle požadavku posádky kapitán u společnosti Astra Yachting Ltd. z maríny v Sukošanu.

Termín vyplutí byl stanoven na  9.června 2012.

Jako vždy proběhla i seznamovací schůzka kapitána s posádkou, kde byly doladěny i všechny potřebné otázky ohledně plavby. Především trasy, ale i úkolů členů posádky za plavby. Bylo dohodnuto, že i dopravu do místa převzetí plachetnice, tedy do Sukošanu zajistí kapitán vlastními silami a autem Ford Tranzit Torneo.

Do Sukošanu jsme dojeli  brzo nad ránem. Cesta proběhla bez komplikací a tak jsme dosti dlouho čekali na převzetí lodě. Tu jsme dostali po poledni a po důkladné prohlídce inventáře a celé lodi jsme provedli nalodění všech věcí. Tedy nejen osobních, ale hlavně i proviantu na celý týden pro posádku.

Plachetnice Bavaria 30 cruiser jménem  IVA.

Průběh  plavby:

9.6.2012    napluto 18 Nm     Sukošan domovská marína ? zátoka Soline ostrov Pašman

Byl to první den plavby a tak se posádka seznamovala s plachetnicí a jejím řízení. Vše probíhalo dle pokynů kapitána a nebyly zaznamenány žádné vážné problémy.

Ty nastaly až v zátoce Soline. Při připlutí do zátoky už z prvního pohledu bylo jasné, že vzhledem k velkému počtu již zakotvených plachetnic se v bezpečném závětří neumístíme. Kotva byla spuštěna při ústí do zátoky v hloubce 8 metrů. Již před setměním se k nám přiblížila motorová malá loď s mladou posádkou Chorvatů. Chtěli jakési parkovné za kotvení, ale kapitán rozhodl, že se nic platit nebude a to proto, že jsme byli daleko od běžného kotviště. No odpluli bez pořízení.Co bylo však znepokojující, byl zesilující vítr, který foukal od moře do zátoky. V noci asi kolem půl druhé hodiny zesílil a kotva neudržela nápor. Vzhledem ke komplikované situaci a zatím velmi malé zkušenosti celé posádky s prací s kotvou se kapitán rozhodl vyplout ze zátoky na otevřené moře a noční jízdou pokračovat v plavbě. Posádce nařídil, aby šla spát a v klidu na motor ovládal plachetnici v bezpečné plavbě.

10.6.2012   Napluto 43 Nm            Soline ? Skradin řeka Krka

Se zastávkami na snídani a oběd jsme ve velké pohodě propluli Středním kanálem a Murterským mořem až k Šibeníku a dále ke Skradinu. Během plavby si posádka osvojovala řízení plachetnice a vyzkoušela si vztyčení plachet. Bylo i koupání. K přístavu ve Skradinu jsme dopluli v brzkém popoledni a tak si posádka byla prohlédnout městečko s návštěvou restaurací. Tady bylo kotvení pomocí přední kotvy a dvou lan zádí ke břehu mimo marínu a tedy bez poplatků. To bylo OK. A noc byla klidná.

11.6.2012   Napluto 46 Nm         Skradin ? zátoka Vinišče

Tento den plavby bylo nádherné počasí co se týče opalování, ale nic moc vítr pro plachetnici. I tak jsme několikrát zkoušeli plout na plachty, ale bylo to pomalé a prodlužovalo to jen celkovou plavbu. No pro další získání zkušeností posádky taky dobré. Přesto jsme většinou pluli na motor. Zastávka na prohlídku Šibeniku s kotvením u městského mola. Total 100 HRK. Pivo v plechovce pro slevu nezabralo. Bylo koupání a větší zastávka na oběd. Koupání ve volném moři a hloubce více jak 90 metrů bylo vzrušující. K večeru jsme dopluli do zátoky Vinišče. Zde jsme zakotvili mezi dalšími plachetnicemi kotvou ve hloubce 6 metrů. Noc byla bez větru a v pohodě.

12.6.2012   Napluto 39 Nm           Vinišče ? zátoka Luka ostrov Brač

Tento den jsme vstávali rovněž do pěkného letního dne plného sluníčka. V plánu byla návštěva Trogiru,  kam jsme dopluli před polednem. Zakotvili jsme v ACI maríne za mírný poplatek 196 HRK tedy Kun (26Eur) jsme si mohli i doplnit vodu a dobíjet baterie. Pak jsme všichni i kapitán provedli prohlídku městečka Trogir a jeho památek. Výborný oběd a pokračování cesty. Při proplouvání Bračského kanálu jsme vpluli do větru v protisměru a také byly zvýšené vlny. S plachetnicí to při překonávání vln zpředu houpalo a bylo to pro posádku vzrušující. Jen škoda, že jsme nemohli plout více na plachty a to proto, že jsme měli před sebou ještě mnoho námořních mil a nechtěli jsme vplouvat do zátoky Luka na Brači za tmy.I tak jsme tam dopluli v podvečer a tak jsme stihli, po vzorném zakotvení přídí k molu, parádní večeři v místní restauraci.

13.6.2012     Napluto 41 Nm    Luka ? ACI marina Palmežana ostrov Sv.Klement

Další den začal klasicky pěkným slunným počasím, ale bez větru. No krásné léto, ale nic moc pro plachtění. Zátoka Luka je nádherná v ranním slunci, ale musíme plout dále. Obeplouváme ostrov Brač do jeho jižní části a směřujeme k Bolu ? Zlatý Rat. Pak plujeme k severnímu břehu Hvaru do zátoky U Žukova k zastávce na oběd. No bylo i koupání a opalování v klidné a jen dvěmi plachetnicemi  obsazené zátoce. Pěkné místo, ale musíme plout dále. Posádka měla v plánu prohlídku městečka Hvar. V Pakleni kanálu mezi ostrovem Hvar a Sv.Klementem zesiluje vítr a bylo jasné podle předpovědi, že bude i v noci. Kapitán po dohodě s posádkou rozhoduje, že na noc zaplujeme do ACI maríny Palmežána na ostrověSv.Klement. Z maríny je pravidelné vodní taxi do města Hvar vzdáleného asi 2 Nm. Po zakotvení se posádka snaží toto vodní taxi ulovit, ale marně. Chorvatům se asi nechtělo vydělávat si Kuny a tak si stanovili, že pojedou pouze v šesti platících lidech. Ale naše posádka byla jen 4 osoby. Marné čekání, že ještě někdo příjde po více jak dvou hodinách, posádka vzdala s vrátila se na plachetnici. Večeře a večerní posezení na palubě s vínečkem a rakji bylo ale taky super. Poplatek za marínu byl 393,- HRK (52Eur).

14.6.2012    Napluto 46 Nm       ACI marina Palmežána ? Zlarin

Ranní sluníčko slibovalo opět nádherný den. Vyplouváme po snídani z maríny a naše první  krátké zastavení bylo před městečkem Hvar. Tak pár fotek jen z plachetnice na městečko a pokračujeme v plavbě. To už směrem zpět na sever k domovské maríně. Čeká nás přeplutí  otevřeným mořem a tak se těšíme, že budou i plachty. No byly, a tak si to posádka užívala se vším všudy. Koupání v hloubce se záchraným lanem v zádi atd. Dlouhá plavba se samou vodou kolem dokola. I oběd se vařil na širém moři bez kotvení. Vše posádka dokonale zvládla.V podvečer, ještě před setměním, jsme zakotvili plachetnici u městského mola ve Zlarinu. Total za kotvení na noc 234 HRK. No i s vodou a elektřinou. Následovala návštěva restaurace s krásnou vyhlídkou na západ slunce. Noc byla klidná. Je trochu smutno z toho, že následuje poslední den plavby.

15.6.2012     Napluto 44 Nm     Zlarin ? Sukošan domovská marina

Ráno nás opět budí sluníčko v plné kráse a je cítit, že bude pěkný letní den. Po snídani vyplouváme z maríny a směřujeme Murterským mořem do Vrgatského kanálu, dále Pašmanským kanálem k Sukošanu. Poslední den plavby si posádka užívala řízením plachetnice s plnou parádou. Občas na plachty, především v protivětru, jsme ty kanály pěkně křižovali. Koupání, slunění na palubě a výborná nálada byla tou nejcennější odměnou pro srdce plavčíků i přes to, že se blížil konec celé plavby. V podvečer jsme dopluli do domovské maríny v Sukošanu. Večeře a poslední večerní posezení na palubě lodi s tím, že vínečko a rakije chutnala obzvláště moc.Ráno bylo plné sluníčka, ale nám to už nic moc platné nebylo. Vyklizení plachetnice a převezení všech věcí do auta, nám moc od ruky nešlo. Po podepsání předávacího protokolu bez závad jsme vyjeli autem z maríny a navštívili ještě známé v Sukošanu, v jejich penzionu. Kafíčko a kola s ledem osvěžily posádku na cestu. Je sobota poledne a my odjíždíme směr Čechy. Po dálnicích co nejrychleji a s krátkými zastávkami na jídlo. I tak jsme doma až po půlnoci. Tedy v Nové Pace. Kapitán má ještě další cestu do Varnsdorfu.

 

 

This entry was posted in Plachtění 9.6.- 15.6.2012. Bookmark the permalink.

Napsat komentář