Expedice 2011

Týdenní plavbu na Jadranu v roce 2011 jsme tentokráte absolvovali jako výhradně „pánskou jízdu“. Posádku lodě tvořila parta chlapů z Varnsdorfu a Prahy. Celkem i s kapitánem nás bylo 8.
Seznam posádky:
Lubomír – kapitán
Radek Š. – první důstojník
Radek M. – plavčík u kotvy a muringu
Pavel – kormidelník a strojník
Jindra – plavčík kameraman
Milan – plavčík tlumočník
Jan S. – plavčík navigátor
Jan K. – plavčík pohodář
Loď a vše potřebné k vyplutí zajistil kapitán Luboš. Ten také rozdal, na poslední seznamovací schůzce s posádkou, úkoly k zajištění plavby,jídla,cesty apod.Tyto seznamovací schůzky
( celkem 2 ) proběhly ve Varnsdorfu v jedné útulné restauraci a tak i posádka se měla možnost seznamovat s celkovým průběhem příprav na plavbu. Byla také doladěna trasa plavby s konečným rozhodnutím plout na jih Jadranu.
Plány plavby:
Vyplouváme tedy dne 18.června z maríny AC Zaton Šibeník s lodí jménem TANSY
Odjezd z Varnsdorfu 17. června v poledne. Tedy v poledne začal kapitán objíždět a nakládat jednotlivé členy posádky. Po naložení všech věcí, proviantu a potřebného množství piv jsme okolo půl třetí odpoledne opustili město Varnsdorf a ujížděli minibusem Ford Tranzit směrem Svor,Cvikov, Mnichovo Hradiště,Mladá Boleslav,Nymburk,Kolín,Jihlava a Znojmo k česko-rakouským hranicím. Před Hatěmi na nás čekali další dva členové posádky z Prahy,kteří jeli samostatně svým autem.
Pokračoval přejezd Rakouska, Slovinska a dále do Chorvatska. Většinou po dálnicích a tak to docela frčelo.
Ráno okolo sedmé hodiny jsme dorazili do Zatonu. Tam jsme čekali na převzetí lodi. No tentokráte jim to docela trvalo,uklízečky se moc nehonily a tak jsme z maríny vyplouvali až v odpoledních hodinách.
V plánu bylo doplout do Skradinu a případně si prohlédnout Národní park Krka. To ale už tento den nebylo možné stihnout a tak zůstalo jen u prohlídky Skradinu a návštěvy místní restaurace. Tam také bylo první přespání na lodi. Napluto ten den 6 Nm.
Do Národního parku Krka se šlo další den dopoledne. 19.června byla tedy prohlídka splavů Krka a pak jsme pluli směrem k Šibeníku a dále volným mořem kolem Primoštenu, Rogoznica až na ostrov Šolta do zátoky Maslnica. Napluli jsme toho dne přes 38 Nm. Druhá noc na lodi proběhla v klidné zátoce.
20. června jsme vypluji docela časně a užívali si plavbu, sice na motor, ale pěknou až k ostrovu Hvar. Se zastávkami na koupání, slunění a prozkoumání malých ostrůvku jsme celý den strávili na volném moři. Konec této denní plavby byl v zátoce Lovišče na ostrově Sčedro
Napluto 34 Nm. Loď jsme ukotvili na kotvu 20 metrů od břehu s tím, že záď byla přivázána dvěma lany na břeh a to ke stromu a jednomu pacholíkovi. Přesto jsme v noci, když přišla náhlá Bora, měli problém. Kotva se uvolnila a vítr nás navál ke břehu. Naštěstí jsme to včas zjistili a vše zachránili.Kapitán velel a posádka dobře spolupracovala a tak stačilo jen loď znovu ukotvit. Zřejmě se kotva při tlaku větru a splouvání lodě ke břehu zasekla znova a lépe do dna. Tím došlo k tomu, že jsme sice byli lodí u skalnatého břehu, ale dále nás to nehnalo. Stačilo jen nastartovat motor,srovnat loď od břehu a při navíjení kotvy citem dopnout lana, která byla uvázána ke břehu. No a protože loď byla stabilní i v silném větru, tak jsme Boru přečkali na místě. V zátoce bylo v tu dobu několik lodí, řekl bych že něco přes 10, a z toho více jak polovina zátoku při Boře v noci kolem půl třetí hodiny ranní opustila. My a několik málo lodí jsme zůstali. Bora trval tak přibližně necelou hodinu a jak náhle přišla, tak i náhle odešla.
21. června jsme pluli za Ščedra na Korčulu, Tedy až do města Korčula, kde jsme kotvili v Maríně ACI přímo u centra starého města. Během plavby byla jedna zastávka na koupání. Ta byla přes poledne, s obědem v zátoce, pokusem ulovit nějaké ryby do sítě ( marně ), a pozorováním dvou delfínů plavajících blízko našeho kotvení. Pozdě odpoledne jsme zvedli kotvu a pak stavěli už jen v Korčule u benzínové pumpy na doplnění nafty. Napluto 25 Nm. Podvečerní prohlídka Korčuli a večerní návštěva restaurací následovala.Noc proběhla v klidu a bez rušivých momentů.
22.června ráno po snídani opouštíme Korčulu a plujeme mezi ostrovy Korčula a Pelješac k misu Lovišče a dále k misu Sučuraj na ostrově Hvar. Tam jsme na nejvýchodnějším bodě naší plavby a pak už směřujeme na sever kolem Makarské k ostrovu Brač a na jeho severní straně do zátoky Luka. Ta , jak se později ukázalo, byla nejhezčí zátoka, kterou jsme na této týdenní plavbě navštívili. No se vším, krásné prostředí, čistotou, sprchou a restaurací Pipo. Napluto 43 Nm.
Zde jsme noc přečkali v té největší pohodě až na to, že ze sousední lodě se starší posádkou důchodců na pravoboku, nás ráno nikdo nepozdravil. No jak jinak, bylo trochu více veselo, než oni důchodci mohli skousnout i přes to, že mimo kapitána sousední lodě na levoboku se slovenskou posádkou, nikdo nebyl pod obraz.
23.června opouštíme zátoku Luka a plujeme Bračským kanálem a potom Splitským kanálem, Trogirským kanálem k Trogiru. Cestou několik zastávek na koupání, no a také oběd. V Trogiru kotvíme mimo molo a tak gumovým člunem dopravujeme posádku po částech na břeh. Hlídkovat na lodi zůstává Pavel a ostatní členové posádky jdou na krátkou prohlídku města a po nákupech.
K večeru odplouváme a směřujeme dále k severu, do zátoky Vinišče, kde budeme nocovat. Klidná zátoka, kde kotvíme uprostřed uvázání jednou kotvou. Noc byla klidná a bez větu. Napluto toho dne 40,5 Nm.
24.června nás čekala poslední cesta a to až do Zatonu. Propluli jsme tedy znovu kolem Rogoznice a Primoštenu až k ostrovu Zlarin. Tam v zátoce bylo ještě polední koupání a oběd a pak následovala plavba mezi Zlarinem a pevninou k pevnosti před Šibenikem. No, konečně nám trochu fouknul vítr a tak jsme tuto úžlabinu křižovali křížem krážem na plachty a užívali si plavbu bez hluku motoru. Poslední plavba a tak krásná.
No jen kdyby nám nezkřížil cestu jeden chorvatský rybář s malou bárkou na motor. Nedbaje námořních předpisů nám kříží cestu a je zřejmé, že dojde ke srážce. No nevím jestli ho na poslední chvíli osvítil duch svatý a nebo mu konečně došlo, kdo má přednost na pomyslné křižovatce, že na poslední chvíli dal zpátečku a ke srážce nedošlo. UF – to jsme si oddechli. Jen kamarád Chorvat si to nějak nechtěl nechat líbit. Tedy to, že jsme mu nedali přednost na jeho rybníku a drze pluli ve svém směru. Plul vedle nás až k Šibeníku a cestou gesty vyhrožoval. No a na benzínce v Šibeníku, kde jsme čerpali naftu do lodi, chtěl na obsluze, aby nám naftu nedala. To však pro něj nedopadlo a tak jsme po doplnění nádrží vypluji směr Zaton. No na závěr plavby trochu vzrušení nám jen dodalo k výborné náladě. V duchu jsme však stejně každý truchlili, že nádherný týden na lodi končí. Napluto 36 Nm.
Poslední noc na lodi jsme strávili už v domovské maríne v Zatonu.
25.června jsme hned ráno po snídani vynesli všechny svoje věci z lodě do auta, stáhli bojovou zástavu a českou vlajku, předali loď a vyrazili k domovu. Po stejné trase jak jsme přijeli a tak jsme další den nad ránem kolem půl třetí dorazili do Varnsdorfu. Je potřeba zmínit ještě jednu perličku z cesty. Abychom se vyhnuli v noci nebezpečné cestě z Mladé Boleslavy na Českou Lípu a Varnsdorf, jsme se rozhodli, že pojedeme přes Liberec po dálnici až co nejdále to jde. To ale znamenalo jet přes Polsko a Německo. V Německu před Žitavou nás staví německá policie. Běžná kontrola dokladů následuje. Kapitán Lubomír hledá doklady a zjišťuje, že doklady od vozidla Ford Tranzit nemá. Místo nich vezl sebou jiné doklady od jiného vozidla. No TRAPAS. Policie, dvě policajtky německé, nechápali a když jsme jim vysvětlili, že se vracíme z dovolené v Chorvatsku a najeli tisíce kilometrů bez dokladu od auta se rozesmály a mávly rukou, ať jedeme tedy dále. A tak jsme v klidu dorazili domů
This entry was posted in Expedice 2011. Bookmark the permalink.

Napsat komentář